Welcome to Metadham

ชุมชนธรรมะเสมือนจริง

Meditation Photos

Guiness World Record ในหัวข้อ "ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลก" เป้าหมาย 1,000,000 ภาพนั่งสมาธิ


ดูเพิ่มเติม

มุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

21 ธันวาคม 2564

โลกนฤมิตออนไลน์ ที่แสดงเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตชีโว
โดยรวบรวมเนื้อหา และเรื่องราวอันน่าประทับใจ...

มุทิตาพระเถระ พระมหาเถระ

9 พฤศจิกายน 2564

โลกนฤมิตออนไลน์ ในการแสดงมุทิตาจิตต่อพระภิกษุผู้มีพรรษากาล ๒๐ และ ๑๐ พรรษา สู่ยุคปัจจุบัน

ผู้นำแสงสว่างออนไลน์

comming soon

โลกนฤมิตออนไลน์ จัดแสดงหอเกียรติยศ เพื่อเชิดชูเกียรติ
แด่ผู้สร้างสื่อสีขาว..