logo

Dattajeewo


โลกนฤมิตออนไลน์ ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อทัตตชีโว วัดพระธรรมกาย โดยรวบรวมเนื้อหา ประวัติ ผลงาน และเรื่องราวอันน่าประทับใจ ในมุมมองของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพรักท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศคุณของหลวงพ่อทัตตชีโว ผู้เป็นทั้งพ่อและครูผู้ประเสริฐในทางธรรมของเหล่าศิษย์ทั้งหลาย ให้ปรากฏแก่ชาวโลกผ่านเทคโนโลยีดิจิตัลนี้ ให้จารึกไว้ยาวนานสืบไป


Surrounding Experience

สัมผัสประสบการณ์ของโลกเสมือนจริง


อาคารทัตตชีโว

เป็นอาคารทรงดอกบัวอุบล อนันต์นิรันดร์กาลแสดงถึงการบูชาบุคคลที่ควรบูชา อาคารตั้งอยู่กลางน้ำ มีสะพานข้ามแม่น้ำล้อมรอบแสดงถึงแผ่นดินเกิดของท่านคือกาญจนบุรี และทิวเขาคือถ้ำเขาแหลมที่ท่านเคยไปฝึกสมาธิครั้งแรก

จุดชมวิว

ประติมากรรมอันล้ำค่าในสวนอุทยานทิพย์พร้อมทั้งมีเจดีย์บริวาร 4 องค์ เป็นความงดงามเหมือนสวรรค์สรรค์สร้างขึ้นมา ดั่งมณีประทับจักรวาลเม็ดงามที่เจียระไนแล้ว มีน้ำพุดั่งสายธาราพวยพุ่งออกมาเชยชมความสวยงามด้วยจินตนาการถวายพระพ่อด้วยความเปี่ยมล้นบุญบารมีเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้แก่โลกนี้อนันตกาล

ห้องจัดแสดง

เส้นทางในการสร้างบารมีของหลวงพ่อทตฺตชีโว เพื่อรักษาอรรถรสและข้อมูลที่แท้จริง จึงขอใช้เรื่องราวที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังมานำเสนอนับตั้งแต่หลวงพ่อทตฺตชีโว ติดตามหลวงพ่อธมฺมชโย ไปศึกษาธรรมปฏิบัติกับอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญต่อมาได้เป็นกำลังสำคัญในหมู่คณะที่ร่วมบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายจนกระทั่งมาเป็นพระภิกษุวัย ๘๑ ปีในวันนี้ เกียรติคุณของท่าน หลวงพ่อ(เผด็จ ทตฺตชีโว) แห่งวัดพระธรรมกาย ก็เลื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดิน